Urszula Sokólska "O, mowo polska, ty ziele rodzime... Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny" View larger

Online only

Urszula Sokólska "O, mowo polska, ty ziele rodzime... Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny"

New product

Rok wydania: 2017.
Kategoria: Literaturoznawstwo.
Liczba stron: 338

More details

More info

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7657-218-5
Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Recenzja: prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak
Redakcja i korekta: Anetta Bogusławska Strawińska
Skład i redakcja techniczna: Krzysztof Rutkowski
Projekt okładki: Zbigniew Kaźmierczak
Indeks nazwisk
Oprawa: miękka
Liczba stron: 338

Jest to [...] instrumentarium nowoczesnego historyka języka, przyjmującego, że uprawiana przez niego dyscyplina ma charakter polimetodologiczny. I takąż też polimetodologię (na którą składają się metody z zakresu paradygmatu badawczego komunikologii, lingwistyki kulturowej i genologii lingwistycznej) stosuje w pracy Urszula Sokólska – w swoich analizach o charakterze tekstologicznym, nierzadko z pogranicza stylistyki lingwistycznej i retoryki.
[...] autorka zgromadziwszy bardzo obszerny materiał językowy [...] i uzbrojona w polimetodologiczne instrumentarium badawcze, osiągnęła zamierzony cel badawczy. Powstała praca wybitna, o której wartości stanowią w moim przekonaniu przede wszystkim następujące aspekty i okoliczności:
1) Wybór tematu. [...] wciąż jeszcze niewiele wiemy (a w każdym razie nasza wiedza nie jest w tym względzie satysfakcjonująca) o stosunku ludzi kultury (nowszych czasów) do tworzywa tej kultury w jej wymiarze intelektualnym i artystycznym, jakim jest język. [...].
2) Podstawa źródłowo-materiałowa [...] wyjątkowo solidna i obszerna. [...]. Charakteryzuje też dobrze warsztat naukowy autorki i pozwala na przypuszczenie, że jest ona zdania (wspólnego ze zdaniem recenzenta), iż językoznawstwo jest nauką empiryczną.
3) Imponujące zaplecze erudycyjne pracy. [...].
4) Wnikliwość, dociekliwość i precyzja prezentowanych analiz i interpretacji. Warto zauważyć, że dowodzą one znakomitego wyczucia stylistycznej wartości słowa. [...].
5) Ważne i dobrze udokumentowane wyniki naukowe. Jest ich wiele – tak ogólnych, jak i szczegółowych, i wolno sądzić, że różne wyniki szczególnie zainteresują różnych czytelników książki Urszuli Sokólskiej (a myślę, że oprócz językoznawców będą wśród nich literaturoznawcy i kulturoznawcy).
6) I na koniec – umiejętności pisarskie Urszuli Sokólskiej, która jest […] świetną stylistką i pisze jasno, klarownie, atrakcyjnie i – w miarę możliwości – przystępnie. Umiejętność klarownego przedstawienia rzeczy trudnych może najlepiej uwidacznia się przy opisie i interpretacji wypowiedzi zmetaforyzowanych. [...].
Dla porządku powtórzę raz jeszcze: monografi a Urszuli Sokólskiej „O, mowo polska, ty ziele rodzime...”. Wokół refl eksji nad kształtem polszczyzny to praca wybitna, która bezwzględnie i ze wszech miar zasługuje na opublikowanie. (Z Recenzji prof. zw. dra hab. Bogdana Walczaka)

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Urszula Sokólska "O, mowo polska, ty ziele rodzime... Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny"

Urszula Sokólska "O, mowo polska, ty ziele rodzime... Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny"

Rok wydania: 2017.
Kategoria: Literaturoznawstwo.
Liczba stron: 338

30 innych produktów w tej samej kategorii: